ARTIST STATEMENT

Ik wil je leiden naar een naïeve staat, een manier van zien die bereid is alles los te laten wat je kent. Ik vraag je om in de chaos en wanorde rust, het ‘niets’ te vinden. De wil om alle tegenstellingen op te heffen, de bevrediging van betekenis los te laten en zo te komen tot het in oorsprong objectieve zijn.

Ik zie visuele waarneming niet als een passief kopiëren van de buitenwereld, maar eerder als een creatief ordeningsproces. Ons brein is erop ingesteld om àlles te duiden terwijl in wezen niks betekenis heeft, alles vormloos is. Een tafel werd een tafel toen dat woord ons met de paplepel werd ingegeven. Het ‘zijn’ is echter neutraal, is zonder duiding. Naar die stille plek wil mijn werk je terugbrengen: een moment van bevrijdender kijken.

Buiten de chaos van de wereld, probeer ik orde en rust te scheppen. Door toegewijd handelen tracht ik controle te krijgen over al wat is.

Ik zoek bewust het spanningsveld op tussen het naïeve en het doordachte. Deze twee polen hebben elkaar nodig om een volwaardig, voldoende fascinerend werk op te leveren.

Intuïtief breng ik een schikking aan op een wit blad, meestal vertrekkend vanuit een paar vegen verf, die de chaos symboliseren. Deze schikking vindt zijn oorsprong in wat ik observeer op straat, dat wat ons dagelijks achteloos passeert: verkeersborden, architecturale vormen, condens op een raam, kleuren en patronen. Uit die banale beeldenstroom stroomt een alfabet van patronen, een arsenaal van vormen. Ze zijn repetitief. Deze patronen en vormen rangschik ik, terwijl elk moment nog een verrassing kan inhouden. Elke onvoorspelbaarheid is welkom en wordt door de bewust ingebrachte structuur weer op één of andere manier in de pas gedwongen.

Het proces dat ikzelf en de kijker doormaken is daarom vergelijkbaar. Beiden zoeken we in de chaos naar orde, proberen we complexiteit te bedwingen met eenvoud. In dat parallelle proces ben ik verbonden met mijn publiek.

Met dank aan Annelies A.A.Vanbelle voor de tekst